Latest news

Izvēlne

2020. gadā Rīgā notiks pasaules līmeņa konference par kravu pārvadājumiem un loģistiku

Rīgā notikušajā Starptautiskās dzelzceļu savienības (UIC) Vadības komitejas biedru tikšanās laikā UIC ģenerāldirektors Žans Pjērs Lubinū un VAS “Latvijas dzelzceļa” (LDz) prezidents Edvīns Bērziņš kopīgi paziņoja, ka nākamā UIC rīkotā globālā konference par kravu pārvadājumiem un loģistiku 2020. gada otrajā pusē notiks Rīgā, Latvijā. Pasākuma dalībnieki pārrunās ar dzelzceļa kravu pārvadājumiem saistītos izaicinājumus globālajā pārvadājumu ķēdē.

LDz prezidents Edvīns Bērziņš uzsver: “Mēs esam patiesi pagodināti, ka šāda mēroga konferences organizēšana, kurā pulcēsies nozares eksperti no visas pasaules, tiek uzticēta tieši mums. Latvijas dzelzceļš  pēdējos gados ir pievērsis īpašu uzmanību gan savas darbības paplašināšanai starptautiskajos transporta koridoros, gan arī  lomas stiprināšanai starptautiskajās organizācijās, un šī konference ir pārliecinošs  apliecinājums tam, ka mūsu darbs tiek augstu novērtēts starptautiskā līmenī.”

“Transporta nozare, īpaši, dzelzceļš,  tuvākajā nākotnē sastapsies ar jauniem izaicinājumiem, ko iespējams pārvarēt, tikai apvienojot spēkus ar visām iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm. Dzelzceļa kravu pārvadājumiem nav robežu – kravas ir jāved, neskatoties uz atšķirīgiem sliežu platumiem un sistēmām. Latvijas dzelzceļš konkurētspēju globālajā tirgū būtiski ietekmē arī LDz komandas spēja efektīvi izmantot mūsu atrašanos austrumu- rietumu un ziemeļu – dienvidu tranzīta koridoru un 1435 mm un 1520 mm sliežu ceļu krustpunktā Mūsu kopīgais mērķis ir padarīt dzelzceļa kravu pārvadājumus konkurētspējīgākus un to iespējams sasniegt, paaugstinot multimodalitāti, ilgtspējīgu un līdzsvarotu sadarbību. Tādēļ mums nepieciešama kopīga nākotnes perspektīva un šī konference būs lieliska platforma tā izveidei,” papildina E. Bērziņš.

“LDz jau ir izveidojusies laba un profesionāla sadarbība ar UIC un mēs augstu novērtējam uzņēmuma līdzdalību UIC platformā, tostarp, sadarbībā ar mums organizējot dažādus pasākumus un konferences. Tādēļ esam pārliecināti, ka konference, kas notiks Rīgā 2020.gadā, būs ļoti vērtīga gan no organizatoriskā viedokļa, gan nākotnes biznesa kontekstā.  Turklāt tā ir daļa no UIC pieejas padarīt dzelzceļu par Ilgtspējīgas starptautiskās savienotās un integrētās mobilitātes ķēdes (SICICOM) mugurkaulu,” atzīmē UIC ģenerāldirektors Žans Pjērs Lubinū.

Lubinū kungs arī uzsver: “Šajā konferencē turpinās jautājumu apspriešanu, kas aizsākās iepriekšējos pasākumos par kravu pārvadājumiem, piemēram - starpkontinentu koridora attīstība, viedās tehnoloģijas uzticamības un produktivitātes uzlabošanai, savienojamības un mezglu (HUB) attīstība. Tā arī būs vienreizēja iespēja iesaistīties diskusijās par biznesa izaicinājumiem kravu pārvadājumu pozicionējumam globālajā mobilitātes ķēdē,”

Attīstot jaunus maršrutus un īstenojot iespaidīgus projektus, kā “Rail Baltica”, nozare kopā virzās uz augstas efektivitātes transporta sistēmu, un šādā situācijā optimāls savienojums ilgtspējīgai sabiedrībai ir vissvarīgākais.

Tikmēr UIC ģenerāldirektora vietnieks Fransuā Davenne atzīmē: “LDz īpašā loma būvējot tiltu starp 1520mm un 1435mm sliežu platumu “pasaulēm” ir īpaši svarīga veidojot viedo koridorus kontinenta mērogā. Esam pārliecināti, ka globālā konference sniegs konkrētas atbildes uz jautājumiem par to, kā apkopot, organizēt un izmantot dzelzceļa datus ienesīgu pakalpojumu nodrošināšanai.”

Kopš 2017.gada decembra LDz prezidents Edvīns Bērziņš ir UIC Vadības komitejas loceklis, savukārt kopš 2018.gada decembra ir šīs organizācijas Eiropas reģiona pirmais viceprezidents.