Latest news

Izvēlne

“LDz infrastruktūra” palielinās apgrozījums

“Latvijas dzelzceļa” meitasuzņēmumam SIA “LDz infrastruktūra” neto apgrozījums no pamatdarbības 2015.gadā veidoja 24,95 miljonus eiro, kas ir par 4,2% vairāk nekā gadu iepriekš.

Neto apgrozījuma pieaugums 2015.gadā galvenokārt skaidrojams ar mātes uzņēmuma VAS „Latvijas dzelzceļš” sliežu ceļu kapitālā remonta pasūtījumu apjoma palielināšanos. Sliežu ceļu remonta jomā 2015.gadā salīdzinot ar 2014.gadu kopumā ir vērojams salīdzinoši nebūtisks apjomu samazinājums. Turpretī pārmiju pārvedu nomaiņas apjomi 2015.gadā ir pieauguši par 29%.

“LDz infrastruktūra” pašu kapitāla apjoms uz 2015.gada 31.decembri, salīdzinot ar iepriekšējā gada 31.decembri, ir palielinājies par 641 tūkst. eiro (2015.gada peļņa) un veido 17,7 miljonus eiro.

2015. gadā Sabiedrības darbības rezultātā iegūtā peļņa pēc nodokļiem ir 641 tūkst. eiro, kas ir par 249 tūkst. eiro mazāk nekā 2014.gadā (890 tūkst. eiro). Peļņas samazinājums skaidrojams galvenokārt ar pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma pieaugumu par 23.9%, jo 2014.gada sākumā Sabiedrība saņēma pamatlīdzekļus kā mantisko ieguldījumu pamatkapitālā un aprēķināja nolietojumu par nepilnu finanšu gadu, savukārt 2015.gadā aprēķināja nolietojumu par pilnu finanšu gadu.

Kopējais uzņēmuma kapitālieguldījumu apjoms 2015.gadā sasniedza 1,08 miljonus eiro, kā ietvaros veikts vagonu kapitālais remonts, kā arī iegādāt remonta tehnika un palīglīdzekļi.

Kapitālieguldījumu finansējumam tika izmantoti pašu saimnieciskajā darbībā iegūtie līdzekļi.

Koncerns Latvijas dzelzceļš sastāv no valdošā uzņēmuma VAS Latvijas dzelzceļš un piecām meitas sabiedrībām – AS LatRailNet, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA LDz Cargo, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus; infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Infrastruktūra; ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Ritošā sastāva serviss, kā arī apsardzes uzņēmuma SIA LDz Aapsardze.