“Latvijas dzelzceļš” prezidents Edvīns Bērziņš UIC Eiropas ģenerālajā asamblejā piedalās augsta līmeņa diskusijā par nākotnes dzelzceļa stratēģiju | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

“Latvijas dzelzceļš” prezidents Edvīns Bērziņš UIC Eiropas ģenerālajā asamblejā piedalās augsta līmeņa diskusijā par nākotnes dzelzceļa stratēģiju

Budapeštā norisinās Starptautiskās dzelzceļu savienības (UIC) Eiropas reģionālā asambleja, kurā prezentēta “Dzelzceļa tehniskā stratēģija Eiropa 2019”, kas ir redzējums par modernu dzelzceļa sistēmas attīstību Eiropā. Šīs asamblejas ietvaros notika augsta līmeņa diskusija par dzelzceļa nozares attīstības tendencēm un izaicinājumiem, kurā piedalījās arī LDz prezidents un UIC Eiropas reģiona pirmais viceprezidents, kā arī UIC Vadības komitejas loceklis Edvīns Bērziņš.

“Dzelzceļa tehniskās stratēģijas Eiropa 2019” mērķis ir definēt dzelzceļa attīstības tendences, kas ir izveidojušās, ņemot vērā izmaiņas gan tirgū un ar transportu saistītās tehnoloģijās, gan arī pasaulē – urbanizāciju, demogrāfiju un citus nozari ietekmējošus faktorus.

 VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš: “Dzelzceļa infrastruktūras uzturētāji gan Latvijā, gan Eiropā un visā pasaulē aktīvi domā par efektīvākajiem veidiem, kā ne tikai pielāgoties straujajām tehnoloģiskajām izmaiņām un integrēt tās ikdienas procesos, bet arī iet pa priekšu laikam un ieviest tās tehnoloģijas, kuras par mūsu ikdienu kļūs tikai tuvākā vai tālākā nākotnē. Dzelzceļa tehniskās stratēģijas dokuments apliecina, ka IT integrēšana dzelzceļa nozarē turpmāk būs viens no aktuālākajiem dienaskārtības jautājumiem. Arī “Latvijas dzelzceļš”  aktīvi strādā, lai  kļūtu par attīstīt modernu, efektīvu un videi draudzīgu infrastruktūras un loģistikas uzņēmumu grupu, un mums ir pamats pārliecībai, ka pakāpeniski virzāmies uz savu mērķi”

Viens no risinājumiem, kā veicināt modernas dzelzceļa sistēmas izveidi, ir iesaistīšanās "Shift2Rail" platformā, kas ir Eiropas Komisijas iniciēta vērienīga privātā un publiskā sektora partnerība. Šīs platformas mērķis ir atbalstīt labākus dzelzceļa pakalpojumus Eiropā, attīstot stratēģiskas tehnoloģijas un risinājumus, kas palīdzēs nostiprināt Eiropas uzņēmumu konkurētspēju un paturēt Eiropas vadošās pozīcijas globālajā dzelzceļa tirgū. Šāda publiskā un privātā sektora partnerība sevi pierādījusi kā veiksmīgu sadarbības modeli lielu inovāciju projektu īstenošanā, tāpēc sēdē dalībnieki tika aicināti pēc iespējas aktīvāk iesaistīties dažādu vērienīgu inovāciju programmu īstenošanā.

Ģenerālās asamblejas sanāksmes laikā UIC ģenerāldirektors Žans Pjērs Lubinū un UIC Eiropas reģiona prezidents Francisko Dos Reis atsaucās uz Rīgā notikušo Eiropas reģiona Vadības komitejas produktīvo sanāksmi, uzsverot gan pasākuma teicamo organizāciju, gan sanāksmes laikā notikušās augsta līmeņa diskusijas par dzelzceļu kā videi draudzīgāko sauszemes transporta veida nozīmīgumu. Rīgā notikusī diskusija, kurā “Latvijas dzelzceļš” tika uzticēta saimnieka loma, iezīmējas kā sākums plašākai jautājuma apspriešanai arī ar citiem reģioniem, lai atrastu veidus, kā globālā līmenī popularizēt dzelzceļu kā videi draudzīgu transportu.

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”. LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējumu, ka arī ierindojas starp pieciem vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītājiem Latvijas uzņēmumiem "Prudentia" un "Nasdaq Riga" ik gadu veidotajā sarakstā.

 

VAS “Latvijas dzelzceļa” pirmsākumi meklējami 1919.gadā un šogad uzņēmums svinēs savu 100 gadu jubileju, kuras ietvaros ir gaidāmi izglītojoši, kultūras un biznesa pasākumi un procesi.