“Latvijas dzelzceļš” iekļūst Ilgtspējas indeksa zelta kategorijā | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

“Latvijas dzelzceļš” iekļūst Ilgtspējas indeksa zelta kategorijā

Ilgtspējas indeksa eksperti ir atzinīgi novērtējuši VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) pēdējā gada laikā paveikto darba vides, uzņēmuma pārvaldības, tirgus attiecību, vides aizsardzības un sabiedrības atbalsta aktivitāšu jomās, tādējādi uzņēmums pirmo reizi ir iekļuvis indeksa zelta uzņēmumu rindās. Jāpiebilst, ka Ilgtspējas indeksa novērtējumu uzņēmums veic kopš 2011.gada un ir viena no nedaudzajām valsts kapitālsabiedrībām, kas to dara regulāri.

“Atšķirībā no subjektīviem vērtējumiem Ilgtspējas indeksa eksperti sistemātiski gadu no gada izvērtē konkrētas uzņēmumos paveiktas lietas un procesus. Tas ir ekspertu vērtējums padarītajam, un tādu atzinību ir daudz lielāks gandarījums saņemt. Vienlaikus indeksa metodika ļauj saglabāt izjūtu, ka vēl arvien ir kur augt, un arī tas motivē darīt vairāk,” norāda VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidents Edvīns Bērziņš.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu LDz šogad uzlabojis sniegumu darba vides, tirgus attiecību un uzņēmuma pārvaldības jomā. Šeit īpaši uzsverama uzņēmuma aktīvā sadarbība ar dažādām sabiedriskajām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām – ne tikai savstarpēja dialoga, bet arī kopīgu projektu veidā.

Piemēram, 2015.gadā, īstenojot pasažieru infrastruktūras modernizācijas projektu Jelgavas un Jūrmalas dzelzceļa līnijās, LDz iesaistīja Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”, kuras eksperti palīdzēja jaunos peronus izveidot ērti pieejamus ikvienam – neatkarīgi no cilvēka spējas pārvietoties, redzes, dzirdes vai citiem traucējumiem. Turklāt, mācoties no šīs pieredzes, gada sākumā LDz sadarbībā ar “Apeironu” organizēja apmācības par publiskās infrastruktūras  pieejamību gan uzņēmuma darbiniekiem, gan būvniecības speciālistiem no dažādām organizācijām.

Tāpat būtiski, ka šajā gadā uzņēmums izstrādājis un sāk visā koncernā ieviest Krāpšanas novēršanas politiku, kā arī iedzīvināt Ētikas kodeksu.

Ilgtspējas indeksa ekspertu augstais vērtējums darba vides sadaļā savukārt ļāvis LDz šogad pirmo reizi iegūt arī Labklājības ministrijas piešķirto Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Tā piešķiršanā lielu lomu spēlē uzņēmumā noslēgtais koplīgums, kas paredz dažāda veida atbalstu ģimenēm ar bērniem, kā arī jau pieminētais pasažieru platformu projekts, kura rezultātā arī infrastruktūra kļūst ģimenēm draudzīgāka un pieejama, piemēram, vecākiem ar bērnu ratiņiem.

Šogad pirmo reizi Ilgtspējas indeksā piedalījās arī viens no LDz meitas uzņēmumiem – SIA “LDZ Cargo”. Pateicoties gan koncerna kopējām iepirkumu, sabiedrības atbalsta, korporatīvās sociālās atbildības un citām politikām, gan pašu augstajam sniegumam vides aizsardzības jomā, uzņēmums Ilgtspējas indeksā ieguvis sudraba kategorijas vērtējumu. 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31