Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Tehniskās gāzes piegāde"

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Tehniskās gāzes piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra)

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets: tehniskās gāzes piegāde saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 13.augusta, plkst.13:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 13.augustā, plkst.14:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Papildus informācija:

  1. Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, vai atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

  2. Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR bez PVN).

  3. Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līguma summas (EUR bez PVN).

  4. Līguma darbības termiņš: līdz 2020.gada 30.septembrim

Pasūtītāja kontaktpersonas: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu:

Iepirkuma komisijas sekretāre, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas vadītājas p.i. Inta Pudule, tālrunis +371 67233641, e-pasts – inta.pudule@ldz.lv vai iepirkumu speciāliste Elīna Laure, tālrunis +371 67233708, e-pasts – elina.laure@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2019.gada 13.Augusts plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss