Sarunu procedūra ar publikāciju “Mēraparātu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Mēraparātu piegāde”

VAS  “Latvijas  dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju “Mēraparātu piegāde”  (turpmāk - sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: mēraparātu piegāde saskaņā ar nolikuma Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Daļas Nr.

Modelis (komplektēšana)

Izstrādājuma uzdevums                           (apraksts)

Daudzums

Kopā

Sakaru aparāti:

1.

БГТИ 7/1

Halogēna noplūdes detektors - kabeļa hermētiskuma kontrolei un sūču  lokalizācijai

1

2.

FLUKE 1507

Izolācijas pretestības mērītājs

1

3.

CableMaster 800

Kabeļu un LAN testeris

2

4.

 ИНП 0107 КВ

Elektromagnētiskā lauka intensitātes mērītājs

2

5.

DSG815

Signāl ģenerators

1

6.

72-8710A

Ciparu oscilogrāfs 100Mhz, 2-ch.

2

7.

ИРК-ПРО ГАММА DSL

Vara kabeļu reflektometrs

1

8.

MIT481

Izolācijas pretestības mērītājs

1

9.

КСВН DIAMOND SX-200

 "SWR"koeficienta  un jaudas mērītājs

1

10.

TGR2050

Augstfrekvences ģenerators 150 kHz - 2 GHz

1

SCB aparāti:

11.

Ц4380М

Specializēts analogu multimetrs

9

12.

ИТРЦ-М  mērītājs

Tonālo sliežu ķēdes strāvas indikators

1

13.

ИСБ-2

Balasta vadītspējas mērītājs

1

14.

ПРВ-01

Izlīdzinātāju parametru mērītājs

1

15.

УКРУП-12ТЦ

Pārmijas pārlikšanas spēka mērītājs

1

16.

 GDM 8245

Ciparu multimetrs

1

17.

Dynatel  3M 2573E-ID/CU12

Kabeļu lokators

1

18.

OMEGA-15-IR-К

Vagonu lēninātāju bremžu kopņu nospiešanas spēka reģistrators

1

19.

289/FVF

Ciparu multimetrs, reģistrators ar programmatūru FlukeView Forms, USB adapters.

1

Elektroapgādes aparāti:

20.

Smart Sensor AR600E

Augstuma mērītājs

1

21.

 MS6060

Oscilografs

1

22.

Snap-2002PA

Mērknaibles strāvai

1

23.

KEW-3125

Megommetrs

1

24.

Dynatel  3M 2573E-ID/CU12

Kabeļu lokators

1

25.

digiPHONE+

  Bojāto vidēja sprieguma kabeļu meklētājs (Saņēmējs DPP-CU, Sensors DPP-SU)

1

26.

GWM-40

Mērīšanas ritenis (kurvimetrs)

1

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūra ar publikāciju “Mēraparātu piegāde”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas.

Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 340.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumi iesniegšana: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 21.jūlijā plkst. 9.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti: 2017.gada 21.jūlijā, plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.).

Piedāvājuma nodrošinājums: 2% no pretendenta kopējās piedāvājuma summas (naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā).

Piegādes termiņš: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Piegādes vieta:  Rīga, Jelgava, Daugavpils (adreses skat. nolikuma Tehniskajā specifikācijā).

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs: +371 67234955, faksa numurs: +37167234250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2017.gada 21.Jūlijs plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31