Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārmiju elektroapsildes rekonstrukcija Āraišu stacijā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārmiju elektroapsildes rekonstrukcija Āraišu stacijā”

VAS  “Latvijas  dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju Pārmiju elektroapsildes rekonstrukcija Āraišu stacijā  (turpmāk - sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: pārmiju elektroapsildes rekonstrukcija Āraišu stacijā, ievērojot Tehniskā uzdevuma prasības un līguma projekta nosacījumus, kas pieejami sarunu procedūras nolikuma pielikumā.

 

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārmiju elektroapsildes rekonstrukcija Āraišu stacijā” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas.

Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzradīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

 

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniegšana: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 14.jūlijā plkst. 9.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti: 2017.gada 14.jūlijā, plkst. 9.15, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.).

 

Līguma izpildes laiks: 2017.gada 28.decembris.

 

Papildus informācija:

- ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums 1 000,00 EUR apmērā (naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā);

-iepirkuma līguma ietvaros paredzēta līguma nodrošinājuma iesniegšana 5 % apmērā no līguma summas (bez PVN) (naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā);

- būvdarbu veikšanai pretendentam, tostarp, jābūt reģistrētam Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (drošības apliecība).

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 67234934, faksa numurs: +37167234250, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2017.gada 14.Jūlijs plkst. 9.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš