Sarunu procedūra ar publikāciju “Vagonu remonta centra ārējo un iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Vagonu remonta centra ārējo un iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Vagonu remonta centra ārējo un iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (turpmāk – Sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmets: Daugavpils vagonu remonta centra ārējo un iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana pieslēgšanai pie SIA "Daugavpils ūdens" ūdensapgādes sistēmas SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  

Pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00, ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Vagonu remonta centra ārējo un iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam (kontaktpersonai) maksājuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras un attiecīgā piegādātāja nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas piegādātājs, kas samaksājis maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu, vai  piegādātājs, kas norādīts maksājuma dokumentā, ja maksājumu ir veikusi cita fiziska vai juridiska persona.

Ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā ielā 3, Rīgā, LV-1547 (3.stāvā, 344.kabinetā).

 

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, pieprasījumu (kurā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju - adresi, tālruņa un faksa numuru - ar pievienotu maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopiju nolikuma saņemšanai) nosūtot uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2017.gada 13.jūnijam,  plkst. 09.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā ielā 3, Rīgā, LV-1547 (1.stāvā, 103.kabinetā).

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 13.jūnijā, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547 (3.stāvā, 344.kabinetā).

 

Līguma izpildes laiks un vieta: 100 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas, Daugavpils vagonu remonta centrs, Varšavas iela 49, Daugavpils, LV-5417.

 

Papildus informācija:

- piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā;

- ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums 2500  EUR apmērā (naudas summas iemaksa SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” bankas kontā);

- būvdarbu veikšanai pretendentam, tostarp, jābūt reģistrētam Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (drošības apliecība);

-iepirkuma līguma ietvaros līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN).

 

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Liene Popova, tālrunis: 371 67234920, fakss: 371 67234250, e-pasts: liene.popova@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2017.gada 13.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš