Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra) pircēja SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – pircējs) vajadzībām, izsludina sarunu procedūru.

Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un pircēju.

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts: vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegāde saskaņā ar nolikumu un Tehnisko specifikāciju prasībām.

 

Piedāvājumu var iesniegt  par sarunu procedūras priekšmetu kopā vai katru daļu atsevišķi pilnā apjomā.

Sarunu procedūras priekšmetam ir 65 (sešdesmit piecas) daļas:

Daļas Nr./

Nr.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudzums

1

Mašīnista palīgkrāns nos. Nr.254.000.1

gab.

6

2

Kombinētais krāns 367.030.

gab.

12

3

Mašīnista krāna vidējā daļa 394-220

gab.

4

4

Spiediena relejs nosac. Nr. 404

gab.

20

5

Spiediena regulators 3RD

gab.

8

6

Gaisa sadalītāja (nosac. Nr. 270) galvenā daļa 270-023 (270.023-1)

gab.

8

7

Gaisa sadalītāja (nosac. Nr. 270) maģistrālā daļa 483M-010-01

gab.

8

8

Bloķēšana nos. 367

gab.

12

9

Mašīnista krāns nos. №395.000.3

gab.

14

10

Pasažieru slāpētājaparāts

707.00.000-0sbA

kompl.

2

11

Zobrata apvalks M62.30.59.004-04

gab.

24

12

Virsbūves balsts salikts ras.1990.30.33.011sb

gab.

32

13

Apskava 106.00.001-1

gab.

12

14

Slāpētājaparāts 106.02.000-0

gab.

12

15

Autosakabe CA.3

gab.

12

16

ALSN spole (#-КПУ-1)

gab.

24

17

Elektropneimatiskais krāns - 150

gab.

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Vads SFКЕ-ХA

m

60

19

Kopēja kaste (tips- АЛСНВ-1-ДБ)

ar dešifrātoru (tips-ДКСВ-1-ДБ)

un pastiprinātāju (tips- УК-25/50М-Д)

kompl.

 

 

.

11

 

 

 

20

Tahoģenerators ТГ-12

gab.

6

21

Kontaktors ПК-1146

gab.

6

22

Kontaktors ПК-1148

gab.

1

23

Elektrodzinējs АТ160М602

gab.

1

24

Galvenais ģenerators GP-311

gab.

1

25

Ieliktņu komplekts un Д100 dīzeļa apakšējā kloķvārpsta (ras. 10Д100.05.001-3)

gab.

3

26

Radiatora sekcijas 7317.000-1sb ТУ РБ 80000 1779.001-2003

gab.

272

27

Antivibrators, ras.2D100.13.1sb-3

gab.

4

28

Regulators (10Д100.36.сб.2)

gab.

4

29

Augstspiediena degvielas sūknis (10Д100.27.101 сб)

gab.

40

30

Regulatora un tahometra piedziņa (Д100.29.сб)

gab.

2

31

Regulators 2-7 PC

gab.

1

32

Degvielas sūkņa vārpsta (10ГД.100.07.101сб)

gab.

4

33

Slāpētājs 335.00.000

gab.

12

34

GĢ ventilators 2-5D49.151spč01

gab.

2

35

Сentrbēdzes sūknis 2Д100.70.001сб.

gab.

6

36

Lāpstiņu sūknis 2TE10L 85.15.043

gab.

8

37

Lāpstiņu sūknis 2TE10L 85.23.062

gab.

8

38

Ventilatora rats 2TE10L E2223SB

gab.

2

39

Ūdens sūknis 9D100.11sb-2

gab.

2

40

Ūdens sūknis 2D100.11sb-4

gab.

2

41

Eļļas sūknis 9D100.12sb-1

gab.

2

42

Galvenā ģeneratora ventilatora piedziņas reduktors

2TE10L 95.002

gab.

2

43

Eļļošanas disks Nr.585 ar magnētiem

kompl.

30

44

Eļļošanas gredzens Nr.581

kompl.

30

45

Tapa Nr.9936

kompl.

60

46

Eļļošanas disks Nr.579.1

kompl.

30

47

Eļļošanas gredzens Nr.580.1

kompl.

30

48

Apvalks Nr.582

gab.

30

49

Drošinātājs Nr.583

gab.

20

50

Iesūcējvāks Nr.435

gab.

30

51

Balstgredzens Nr.436

gab.

50

52

Virzuļa gredzens Nr.9515

gab.

20

53

Kompresora gultņa balstenis 431.1

gab.

6

54

Bultskrūve Nr.9162

gab.

20

55

Turbīnas gultņa ieliktnis Nr.482.2

gab.

20

56

Kompresora gultņa ieliktnis 433.1

gab.

20

57

Elastīgs mezgls 5445.01

gab.

60

58

Sprauslu aparāts 705

gab.

12

59

Gultnis Nr.9470.2

gab.

50

60

Gultnis Nr.9457.1

gab.

60

61

Lāpstiņa 5516.05

gab.

180

62

Eļļas līmeņrādis 6659.00

gab.

52

63

Drošinātājs Nr.531

gab.

180

64

Iekšējais ieliktnis Nr.313

gab.

50

65

Eļļas nodalījuma vāka blīvējums

(komplekts turbokompresoram) DOH 50 ZV-DE-2 AP 1Z

kompl.

40

 

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana.

Pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 31.maija plkst. 9.15 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 31.maijā plkst. 9.30 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Papildus informācija:

1.  piedāvājuma nodrošinājuma summa: 1%  (viens procents) no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN);

2. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā  (konta numuru sk. sarunu procedūras nolikuma 1.6.2. punktā);

3. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN).

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālrunis +371 67234934, fakss: +371 67234250, e-pasts: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 31.Maijs plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31