Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektroinstalācijas preču un materiālu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektroinstalācijas preču un materiālu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām”

Saskaņā ar VAS "Latvijas dzelzceļš" koncerna iekšējos normatīvos aktos noteikto kārtību izveidota iepirkumu komisija (turpmāk-komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Elektroinstalācijas preču un materiālu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” (turpmāk-sarunu procedūra), izsludina sarunu procedūru.

 

Sarunu procedūras priekšmets: elektroinstalācijas preces un materiāli saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu ar Tehnisko specifikāciju (skatīt tehnisko specifikāciju šīs publikācijas pielikumā “Tehniskā specifikācija”) (turpmāk –prece).

Piedāvājums pretendentam jāiesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu pilnā apjomā.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvija filiāle”, VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT KODS NDEALV2X, ar norādi: “Elektroinstalācijas preču un materiālu piegāde SIA”LDZ infrastruktūra vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam maksājuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras un attiecīgā piegādātāja nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas piegādātājs, kas samaksājis maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu, vai piegādātājs, kas norādīts maksājuma dokumentā, ja maksājumu ir veikusi cita fiziska vai juridiska persona.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties VAS “Latvijas  dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050, 3. stāvā, 344. kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.noreika@ldz.lv.

 

Preces piegādes:

  • vieta: Rīga un Daugavpils saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sarunu procedūras nolikuma 2.pielikums), nodrošinot piegādi līdz šādām adresēm:

1. INFN-2 Daugavpilī, Kārklu ielā 4;

2. INFN-1 Rīgā, Krustpils ielā 57;

3. INFN-4 Rīgā, Augstrozes iela 1b;

4. INFN-3 Jelgavā, Jaunais ceļš 6.

Sīkāk piegādes noteikumus skat. sarunu procedūras nolikumā.

 

  • termiņš: piegāde ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pieprasījuma saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma noteikumiem.

Piedāvājuma nodrošinājums: piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 500.00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) apmērā;

 

Līguma nodrošinājums: 5 % no līguma summas.

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu iesniedz līdz 2017.gada 24. maijam, plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu sarunu procedūrā atver 2017.gada 24. maijā, plkst.10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 344.kabinetā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Dana Noreika, tālruņa numurs: +371 67234857, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: dana.noreika@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 24.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš