Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa vagonu lēninātāju un kompresoru staciju rezerves daļu iegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa vagonu lēninātāju un kompresoru staciju rezerves daļu iegāde”

Saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvos aktos noteikto kārtību izveidota iepirkumu komisija (turpmāk-komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Dzelzceļa vagonu lēninātāju un kompresoru staciju rezerves daļu iegāde” (turpmāk-sarunu procedūra), izsludina sarunu procedūru.

 

Sarunu procedūras priekšmets: dzelzceļa vagonu lēninātāju un kompresoru staciju rezerves daļu piegāde saskaņā ar nolikumu un Tehnisko specifikāciju (nolikuma 3. pielikumu) (turpmāk –prece). Piedāvājumu iesniedz par katru sarunu procedūras priekšmeta daļu atsevišķi.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

Nr. p.k.

 NOSAUKUMS

Daudzums, gab.

Saņēmējs

 

TDR-1

TDR-2

TDR-3

 

1. Rezerves daļas BB (TW-5F) tipa palēninātājiem

1.1.

TW-5F Kreisā bremžu  kopne(ieejas segments) 7-72311-3667 (A2V00002302356)

4

4

-

-

 

1.2.

TW-5F Labā bremžu  kopne(ieejas segments) 7-72311-3668 (A2V00002302357)

4

4

-

-

 

1.3.

TW-5F Vidējās bremžu kopnes, 26 segmenti-7-72211-4660 (A2V00002299166), versija B ar kompozīta ieliktņiem

4

4

-

-

 

1.4.

TW-5F Aizslēgs w. Bd 20H11X40, 7-70511-1724 (A2V00002284057), versija C, komplekts 2 gab.

4

4

-

-

 

1.5.

TW-5F Cilindriska tapa 20 H8X65, 7-76117-3034 (A2V00002296312), komplekts 2 gab.

4

4

-

-

 

1.6.

TW-5F Gremdurbja galvas skrūve M8X100, 7-76117-1169 (A2V00002295647), komplekts 2 gab.

4

4

-

-

 

1.7.

TW-5F Kontruzgrieznis M8, 7-76117-1138 (A2V00002295616), komplekts 2 gab.

4

4

-

-

 

1.8.

TW-5F Sešstūra regulēšanas skrūve M24X125, 7-76117-1164 (A2V00002295642), versija G, komplekts 56 gab.

4

4

-

-

 

1.9.

TW-5F Kontruzgrieznis M24, 7-76117-1165 (A2V00002295643), komplekts 56 gab.

4

4

-

-

 

2. ZVUM vagonu palēninātāju rezerves daļas

2.1.

Labā Bremzes kopne ZVUM 00.00.012

24

-

16

8

 

2.2.

Kreisā Bremzes kopne ZVUM 00.00.012-01

24

-

16

8

 

2.3.

Vidējā Bremzes kopne ZVUM 00.00.013

48

-

32

16

 

2.4.

Dempfers ZVUM 02.04.000

4

-

4

-

 

2.5.

Pneimokamera EB385-230-SA, SA215980

8

-

8

-

 

2.6.

Manšete demf. meh-ma (074.00.00.000-01-01РЭ)

15

-

15

-

 

2.7.

Demfera (ZVUM 02.04.000) mehanisma gredzens

30

-

30

-

 

2.8.

Filtrs LFP–D-MINI-40М (Festo)

100

-

100

-

 

2.9.

Filtra patrons LFP–3\8-D-MINI-A (Festo N° 162608)

2

-

2

-

 

2.10.

Sadalītājs ar elektrovadību MFH - 3 - 1/4 (Festo)

2

-

2

-

 

2.11.

Sadalītājs ar elektrovadību 334-015-02S01 (Camozzi)

6

-

5

1

 

2.12.

Vārsts KPVZ-50/12N3 + vārsts VSC 544-1/4 (VUPZ -05E)

4

-

4

-

 

2.13.

Atsperpaplāksne M80 (ZVUM)

30

-

30

-

 

2.14.

Gumijas armētas caurule ar iekšējo diametru 14mm.

15

-

15

-

 

2.15.

Gumijas armētas caurule ar iekšējo diametru 35mm.

15

-

15

-

 

2.16.

Gumijas armētas caurule ar iekšējo diametru 38-40mm.

15

-

15

-

 

2.17.

Gumijas armētas caurule ar iekšējo diametru 60mm.

10

-

10

-

 

2.18.

Atsper paplāksne M80 (ZVUM)

10

-

-

10

 

2.19.

Aptvere  60-65

25

-

-

25

 

2.20.

Aptvere  55-59

25

-

-

25

 

2.21.

Filtr korpuss MC104-F05 (Camozzi)

1

-

-

1

 

2.22.

Filtra patrons C104-F20/3 (Camozzi)

10

-

-

10

 

2.23.

Plate DUVK (VUPZ-ME)

1

-

-

1

 

3. Rezerves daļas kompresoriem VP-20/8, 2VM2,5

3.1.

Tiristors TЛ2-200-10-У2

2

-

2

-

 

3.2.

Diode ВЛ-200

2

-

2

-

 

3.3.

Relejs РВП-72-3221-00У4, 220V, ТУ-16-523-472-74

5

-

5

-

 

3.4.

Relejs РП-20 (реле протока жидкости с перекидным контактом)

6

-

6

-

 

3.5.

Relejs РП-40 (реле протока жидкости с перекидным контактом)

6

-

6

-

 

3.6.

Relejs РПУ-2M1-У3А, 220V, ГОСТ 17523-85 (РПУ-2Т3, 064203, 220V, ТУ-16-523.331.71)

8

-

8

-

 

3.7.

Relejs ПЭ-10У3, 220V, ТУ 16-523.106.68

8

-

8

-

 

3.8.

Elektropneimatisks vārsts КЭТ-16В, Pdar. - 8,5 kg/sm2, 220V  ТУ-25-02.16.1179.76

2

-

2

-

 

3.9.

Iedarbīnātājs ПМЕ 071-У3В 220 V

1

-

1

-

 

3.10.

Aizbīdnis Du-80 (čuguns)

1

-

1

-

 

3.11.

Aizbīdnis Du-100 (čuguns)

1

-

1

-

 

3.12.

Aizbīdnis Du-150 (čuguns)

1

-

1

-

 

3.13.

Aizbīdnis Du-200 (čuguns)

1

-

1

-

 

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvija filiāle”, VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT KODS NDEALV2X, ar norādi: “Dzelzceļa vagonu lēninātāju un kompresoru staciju rezerves daļu iegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam maksājuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras un attiecīgā piegādātāja nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas piegādātājs, kas samaksājis maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu, vai piegādātājs, kas norādīts maksājuma dokumentā, ja maksājumu ir veikusi cita fiziska vai juridiska persona.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties VAS “Latvijas  dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3. stāvā, 344. kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.noreika@ldz.lv.

 

 

Preces piegādes:

  1. termiņš: pilnā apjomā ir ne vēlāk kā līdz 2017. gada 31. oktobrim;

  2. vietas:

TDR-1 - VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Rīgas reģionālais centrs, Krustpils iela, 24, Rīga, tālr. 67238806, 29531230;

TDR-2 – VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālais centrs, Mihoelsa iela, 48, Daugavpils, tālr.65487240;

TDR-3 – VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Jelgavas reģionālais centrs, Kurzemes iela, 16, Ventspils, tālr.63617404, 29532949.

 

Piedāvājuma nodrošinājums: piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi).

 

Līguma nodrošinājums: 5% no līguma summas.

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu iesniedz līdz 2017.gada 23. maija plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 23. maijā, plkst.10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Dana Noreika, tālruņa numurs: +371 67234857, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: dana.noreika@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2017.gada 23.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš