Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Metināšanas līnijas GEISMAR rezerves dalu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām”

VAS  “Latvijas  dzelzceļš”  izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju “Metināšanas līnijas GEISMAR rezerves daļu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” (turpmāk - sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: (sīkāk skat.sarunu procedūras nolikuma Tehniskajā specifikācijā):

Preces nosaukums

Daudzums,     komplekti

GEISMAR diožu mezglu samontējums (semikron skn 6000/0.4kV) metināšanas mašīnai GEIVMAR - ESAB ZFR-11 GC 4T 

7

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

                                                                                    

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai “Metināšanas līnijas GEISMAR rezerves daļu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzradīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā (pirms tam sazinoties ar pasūtītāja kontaktpersonu (sk. zemāk) un līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija, un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: natalija.volohova@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 22.maija plkst. 9.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā), Rīgā, Latvijā, LV-1547. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017.gada 22.maijā plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā. Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā, Latvijā.

 

Papildus informācija:

1.piedāvājuma nodrošinājuma summa ir EUR 1000,00 EUR;

2.piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksu pircēja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR;

3.iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN).

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Natālija Volohova, tālruņa numurs: +371 67233850, faksa numurs: +37167234250, e-pasta adrese: natalija.volohova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2017.gada 22.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš