Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Krāsošanas produkcijas piegāde"

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina atklātu konkursu „Krāsošanas produkcijas piegāde” (turpmāk – konkurss).

 

Konkursa priekšmeta apraksts un apjoms: ir krāsošanas produkcijas (turpmāk -prece) piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tās prasībām. Iepirkuma priekšmets sadalīts 30 (trīsdesmit) daļās.

 

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Ja piedāvājuma summa nepārsniedz EUR 10000,00 bez PVN, piedāvājuma nodrošinājums nav jāiesniedz.

 

Konkursa nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam dokumentu sagatavošanas maksu par konkursa nolikuma saņemšanu – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā. Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar norādi: “Atklātā konkursa “Krāsošanas produkcijas piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par dalību konkursā veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu.

Dokumentu sagatavošanas maksa netiek atmaksāta atpakaļ.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā. Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc konkursa dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: kristine.ozola@ldz.lv vai egita.sergejeva@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2017. gada 02. martam plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2017.gada 02. martā, plkst. 11:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Papildus informācija:

Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi vai par vairākām daļām.

Pretendentam konkrētajā iepirkuma priekšmeta daļā ir jāpiedāvā visas iepirkuma priekšmeta pozīcijas. Piedāvājumu iesniegšana par konkrētas iepirkuma priekšmeta daļas atsevišķām pozīcijām nav pieļaujama.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: komisijas sekretāre SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkuma speciāliste Kristīne Ozola, tālrunis +371 67233708, fakss: +371 67233246, e-pasts – kristīne.ozola@ldz.lv vai egita.sergejeva@ldz.lv.

 

Daļas Nr. p.k.

Preces nosaukums

Mēr-vienība

Prognozējamais daudzums

1

Grunts AS-071 (kg)

kg

120

2

Grunts Juton(Vinyguard SG 88) (l)

l

240

3

Emalja AS-554 (kg)

kg

125

4

Laka AS-528 (kg)

kg

75

5

Laka FL-98 melna

kg

710

6

Emalja Nitrolux (0,9 l)

gab.

15

7

Ūdens emulsijas krāsa(Movilat-7)

l

450

8

Emalja sudraba Alukid (l)

l

220

9

Emalja GF-92 HS sarkanbrūna

kg

940

10

Krāsa emaljas grīdas

l

100

11

Krāsa kokam Tekstūrdekor PINOTEX

l

60

12

Grunts Novakor Pentaprim Alkid

l

650

13

Emalja bēša PENTAPRIM

l

800

14

Emalja melna PENTAPRIM (l)

l

5400

15

Emalja pelēka PENTAPRIM

l

3400

16

Emalja zaļa PENTAPRIM (l)

l

2260

17

Emalja balta PENTAPRIM (l)

l

1200

18

Emalja sarkana PENTAPRIM (l)

l

430

19

Emalja dzeltena PENTAPRIM (l)

l

1040

20

Emalja ķiršu PENTAPRIM (l)

l

200

21

Emalja brūna PENTAPRIM (l)

l

4210

22

Emalja oranža PENTAPRIM (l)

l

83

23

Emalja zila PENTAPRIM (l)

l

135

24

Krāsa emaljas PENTAPRIM salātu

l

80

25

Krāsa emaljas PENTAPRIM gaiši pelēka

l

150

26

Krāsa Hamer pelēka (1 L)

gab.

15

27

Krāsa Hamer Zila (1 L)

gab.

3

28

SELEMIX 7-536 krāsas

 

28.1

Krāsa SELEMIX 7-536 pelēka RAL 7004

kg

1360

28.2

Krāsa SELEMIX 7-536 tumšpelēka RAL 7024

kg

1820

28.3

Krāsa SELEMIX 7-536 RAL 5002 zila

kg

20

28.4

Šķīdinātājs 1-480 Nr 280 krāsai Selemix 7-536

l

912

28.5

 PU SELEMIX 9-070 krāsai 7-536

l

900

29

SELEMIX 7-510 krāsas

29.1

Krāsa SELEMIX 7-510 RAL 1017 dzeltena

kg

10.00

29.2

Krāsa SELEMIX 7-510 RAL 2000 oranža

kg

20

29.3

Krāsa SELEMIX 7-510 RAL 1003 WM dzeltena

kg

10

29.4

Cietinātājs PU SELEMIX 9-060    7-510

l

12

29.5

Grunts epoksīda SELEMIX 7-413 krāsai 7-510

kg

40

29.6

Cietinātājs epoksīda gruntij  SELEMIX 7-413

l

12

30

TEMADUR krāsas

30.1

Krāsa grunts Temacoat GPL-S Primer

l

960

30.2

Krāsa Temadur 90TCL ral6037 10L

gab.

60

30.3

Krāsa Temadur 90TCL ral3005 10L

gab.

6

30.4

Krāsa Temadur 90TCL ral7015 10L

gab.

24

30.5

Krāsa Temadur 90TCL 3L s0580-y-20r

gab.

16

30.6

Atšķaidītājs 1031 (L)

l

320

30.7

Atšķaidītājs 1048 (L)

l

320

30.8

Cietinātājs 5605 4L

gab.

60

30.9

Cietinātājs 7590 1,5L

gab.

72

30.10

Cietinātājs 7590 0,5L

gab.

16

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 2.Marts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss