Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "Par ieliktņu 3-36-8105.22 un citu rezerves daļu atjaunošana"

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2016.gada 17.maijā plkst.10.00 notiks atklāts konkurss par ieliktņu 3-36-8105.22 un citu rezerves daļu atjaunošana.

Tehniskā specifikācija pielikumā.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Ieliktņu 3-36-8105.22 un citu rezerves daļu atjaunošanas atklāts konkurss”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016. gada 17.maijam plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam “Ieliktņu 3-36-8105.22 un citu rezerves daļu atjaunošana”, neatvērt līdz 2016. gada 17.maijam  plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Informācija pa tālr. (+371) 67234926, (+371) 28231950, (+371) 67233641, (+371) 20297185.
E-pasta adrese: valentina.burminova@ldz.lv, inta.pudule@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2016.gada 17.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss