Latest news

Izvēlne

Konkurss „Ķīmijas preču piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003788351) paziņo, ka 2016. gada 05.maijā plkst. 10:30 notiks konkurss “Ķīmijas preču piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Konkursa „Ķīmijas preču piegāde” dokumentu sagatavošanas maksa”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016.gada 05.maija plkst. 10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā, Turgeņeva ielā 21, Rīga, Latvija, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: “KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Ķīmijas preču piegāde”, neatvērt līdz 2016.gada 05.maijam plkst. 10:30”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīga, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā.

Informācija pa tālr. +371 67233708, e-pasta adrese: kristine.ozola@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 5.Maijs plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss