Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "Par autobremžu iekārtu rezerves daļu un citu izstrādājumu piegādi"

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2016.gada 26.aprīlī plkst.10.00 notiks atklāts konkurss par autobremžu iekārtu rezerves daļu un citu izstrādājumu piegādi.

Tehniskā specifikācija pielikumā.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Autobremžu iekārtu rezerves daļu un citu izstrādājumu piegādes atklāts konkurss”. Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016. gada 26.aprīlim plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā . 
Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam “Autobremžu iekārtu rezerves daļu un citu izstrādājumu piegāde”, neatvērt līdz 2016. gada 26.aprīlim  plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā. 

Informācija pa tālr. (+371) 67234926, (+371) 28231950.
E-pasta adrese: valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2016.gada 26.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss