Latest news

Izvēlne

Konkurss “Mazgāšanas līdzekļu piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003788351) paziņo, ka 2016. gada 21. aprīlī plkst. 10:30 notiks konkurss “Mazgāšanas līdzekļu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Konkursa „Mazgāšanas līdzekļu piegāde” dokumentu sagatavošanas maksa”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016. gada 21. aprīļa plkst. 10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2. stāvā 205. telpā, Turgeņeva ielā 21, Rīga, Latvija, LV-1050.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: “KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Mazgāšanas līdzekļu piegāde”, neatvērt līdz 2016. gada 21. aprīlim plkst. 10:30”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīga, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2. stāvā 205. telpā.

Informācija pa tālr. +371 67233708, e-pasta adrese: kristine.ozola@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 21.Aprīlis plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss