Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "Par dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegādi"

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2016.gada 31.martā plkst.10.40 notiks atklāts konkurss par dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegādi. Tehniskā specifikācija pielikumā.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegādes atklāts konkurss”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016. gada 31.martam plkst. 10.30, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: “KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam “Dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde”, neatvērt līdz 2016. gada 31.martam  plkst. 10.40”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Informācija pa tālr. (+371) 67234926, (+371) 28231950.
E-pasta adrese: valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 31.Marts plkst. 10.40.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss