Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "Ritošā sastāva gaitas daļas, ekipāžas daļas rezerves daļu un palīgiekārtu piegāde"

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2016.gada 03.martā plkst.11.00 notiks atklāts konkurss par ritošā sastāva gaitas daļas, ekipāžas daļas rezerves daļu un palīgiekārtu piegādi. Tehniskā specifikācija Nr.1 - 19 pozīcijas, tehniskā specifikācija Nr.2 (Grupa) - 14 pozīcijas.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Ritošā sastāva gaitas daļas, ekipāžas daļas rezerves daļu un palīgiekārtu piegādes atklāts konkurss”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016. gada 03.martam plkst. 10.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam “Ritošā sastāva gaitas daļas, ekipāžas daļas rezerves daļu un palīgiekārtu piegāde”, neatvērt līdz 2016. gada 03.martam  plkst. 11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Informācija pa tālr. (+371) 67234926, (+371)28231950.
E-pasta adrese: valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 3.Marts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss