Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Krāsošanas produkcijas piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003788351) paziņo, ka 2016. gada 18. februārī plkst. 10:30 notiks sarunu procedūra ar publikāciju “Krāsošanas produkcijas piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Sarunu procedūras ar publikāciju „Krāsošanas produkcijas piegāde” dokumentu sagatavošanas maksa”.

Piedāvājumi sarunu procedūrai ar publikāciju iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016. gada 18. februāra plkst. 10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2. stāvā 205. telpā, Turgeņeva ielā 21, Rīga, Latvija, LV-1050.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: “KONFIDENCIĀLI. Sarunu procedūrai ar publikāciju „Krāsošanas produkcijas piegāde”, neatvērt līdz 2016. gada 18. februārim, plkst. 10:30”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Sarunu procedūras ar publikāciju nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīga, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2. stāvā 205. telpā.

Informācija pa tālr. +371 67233708, e-pasta adrese: kristine.ozola@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 18.Februāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss