Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "Lokomotīvju rezerves daļu piegāde"

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2016.gada 09.februārī plkst.10.00 notiks atklāts konkurss par lokomotīvju rezerves daļu piegādi: TEM2 dīzeļlokomotīvju rezerves daļas (40 nosaukums); Virzuļu gredzeni (6 nosaukums) un Gultņi (87 nosaukums).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Lokomotīvju rezerves daļu piegādes atklāts konkurss”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016. gada 09.februārim plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam “Lokomotīvju rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2016. gada 09.februārim  plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Informācija pa tālr. (+371) 67234926, (+371)28231950.
E-pasta adrese: valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2016.gada 9.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss