Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Smilšu – grants maisījuma, akmens šķembu un smilts ieguve no atradnes „Veseta” 2016. - 2017.gadā”

SIA „LDZ infrastruktūra” (vienotais  reģistrācijas Nr. 40003788258) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Smilšu – grants maisījuma, akmens šķembu un smilts ieguve no atradnes „Veseta” 2016. - 2017. gadā” (turpmāk-sarunu procedūra). Iepirkuma identifikācijas numurs:INF/SPap-1-2016.

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms:

smilšu - grants maisījuma, akmens šķembu un smilts ieguve no atradnes „Veseta” saskaņā ar Tehniskajiem noteikumiem un zemes dzīļu izmantošanas licenci Nr. 8/49VP t.sk:

Nr.p.k.

Sarunu procedūras priekšmets

Mērvienība

Daudzums

1.

Akmens šķembu ieguve/izgatavošana (frakcija 31.5-63mm un 10-31.5mm) saskaņā ar LVS EN 13450 standartu un iekraušana vagonos vai citā transporta līdzeklī

t

12000

2.

Smilts (jauktais minerālmateriāls) ieguve/izgatavošana (frakcija d=0mm, D=20mm) saskaņā ar LVS EN 13242  standartu un iekraušana vagonos vai citā transporta līdzeklī

t

106700

3.

Smilts (jauktais minerālmateriāls) ieguve/izgatavošana (frakcija d=0mm, D=10mm) saskaņā ar LVS EN 13242  standartu un iekraušana vagonos vai citā transporta līdzeklī

t

8300

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt SIA „LDZ infrastruktūra” Iepirkumu daļā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050 (5.stāvā, 501c.kabinetā). Sarunu procedūras nolikumu piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, pieprasījumu, kurā norāda piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru), nosūtot uz e-pasta adresi: sergejs.pilscikovs@ldz.lv.

Sarunu procedūras nolikums ir pieejams bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumi  iesniedzami sarunu procedūrai līdz 2016. gada 16. februārim,  plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 5. stāvā, 501c. kabinetā (SIA „LDZ infrastruktūra” Iepirkumu daļā).

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumi tiks atvērti 2016. gada 16. februārī, plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 5. stāvā, 509. kabinetā.

Līguma izpildes laiks un vieta:

no 2016. gada 15. marta līdz 2017. gada 30. decembrim, Aizkraukles rajonā Vietlavas pagastā atbilstoši Tehniskajiem noteikumiem.

Papildus informācija:

- ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums bankas garantijas veidā 1 % apmērā no piedāvātas līgumcenas bankas garantijas veidā;

- piedāvājumus var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā;

- iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no līgumcenas bankas garantijas veidā.

 

Kontaktpersona - par sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: SIA „LDZ infrastruktūra” Iepirkumu daļas vadītājs, iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Sergejs Piļščikovs, tālrunis: 371 67233419, fakss: 371 67234731, e-pasts: sergejs.piļščikovs@ldz.lv.

Kontaktpersona - par sarunu procedūras tehniskajiem jautājumiem: SIA „LDZ infrastruktūra” galvenais inženieris, iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Kovaļovs, mob. tālruņa numurs: +371 29532480,  e-pasta adrese: vladimirs.kovalovs@ldz.lv

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2016.gada 16.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Infrastruktūra

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30