Latest news

Izvēlne

Konkurss “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu, agregātu un elektroaparātu piegāde”

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2016.gada 21.janvārī plkst.10.00 notiks konkurss par vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu, agregātu un elektroaparātu piegādi (specifikācija pielikumā).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB  Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu, agregātu un elektroaparātu piegādes konkurss”.
Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016. gada 21.janvārim plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu, agregātu un elektroaparātu piegāde”, neatvērt līdz 2016. gada 21.janvārim  plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Informācija pa tālr. (+371) 67234926, (+371) 28231950, e-pasta adrese: valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 21.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss