Latest news

Izvēlne

Konkurss „Eļļu un smērvielu piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) paziņo, ka 2016.gada 26.janvārī plkst.10:30 notiks konkurss „Eļļu un smērvielu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Konkursa „Eļļu un smērvielu piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016. gada 26.janvārim plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Eļļu un smērvielu piegāde”, neatvērt līdz 2016. gada 26.janvārim, plkst. 10:30”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2016.gada 26.Janvāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss