Latest news

Izvēlne

Konkurss "Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2016.gadā"

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, reģ. Nr.40003788351 paziņo, ka 2016.gada 07.janvārī plkst. 11.00 notiks konkurss par bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšanu 2016.gadā.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 70,00 EUR, plus PVN 21% uz AS “DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: konkursam „Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2016.gadā”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016. gada 07.janvāra  plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2016.gadā”. Neatvērt  līdz  2016. gada 07.janvāra plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Informācija pa tālr.  67233641, e-pasts – inta.pudule@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 7.Janvāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss