Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2016.gada 14.janvārī plkst. 10:30 notiks sarunu procedūra ar publikāciju “Viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde”.

Sarunu procedūras ar publikāciju dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Sarunu procedūra ar publikāciju “Viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.

Piedāvājumi sarunu procedūrai ar publikāciju iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016.gada 14.janvārim plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Sarunu procedūra ar publikāciju “Viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde”, neatvērt līdz 2016. gada 14.janvārim, plkst. 10:30”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Sarunu procedūras ar publikāciju Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232.
E-pasta adrese: egita.sergejeva@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 14.Janvāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss