Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Dīzeļlokomotīvju gumijas tehnisko izstrādājumu piegāde"

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo,  ka 2016.gada 05.janvārī plkst. 10.00  notiks sarunu procedūra ar publikāciju par dīzeļlokomotīvju gumijas tehnisko izstrādājumu piegādi (Specifikācija pielikumā).

Sarunu procedūras dokumentu  saņemšanai  pretendentiem  jāpārskaita  dalības  maksa  – EUR 70,00  plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Dīzeļlokomotīvju gumijas tehnisko izstrādājumu piegādes sarunu procedūra”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi sarunu procedūrai iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016. gada 05.janvārim plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Sarunu procedūrai ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju gumijas tehnisko izstrādājumu piegāde”, neatvērt līdz 2016. gada 05.janvārim  plkst. 10.00”.

Sarunu procedūras Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. (+371) 67234926, (+371)28231950.
E-pasta adrese: valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2016.gada 5.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss