Latest news

Izvēlne

Konkurss „Tehniskās gāzes piegāde”

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2015.gada 08. decembrī plkst.10.00 notiks konkurss par tehniskās gāzes piegādi.

Lai saņemtu konkursa dokumentus, pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksa jāpārskaita uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT kods RIKOLV2X ar atzīmi „Konkursa „Tehniskās gāzes piegāde” dokumentu sagatavošanas maksa EUR 70,00 plus PVN” un, saņemot nolikumu, jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. 

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015. gada 08.decembrim plkst. 09.45, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.telpā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai un apzīmogotai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Tehniskās gāzes piegāde”, neatvērt līdz 2015. gada 08. decembrim, plkst. 10:00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.telpā, uzrādot pārskaitījuma dokumentu.

Informācija pa tālr. +371 67233708

E-pasta adrese: kristine.ozola@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2015.gada 8.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss