Latest news

Izvēlne

Konkurss "Par bremžu kluču T798.00.00 piegādi"

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2015.gada 24.novembrī plkst.10.00 notiks konkurss par bremžu kluču T798.00.00 piegādi.

Konkursa  dokumentu  saņemšanai  pretendentiem  jāpārskaita  dalības  maksa  – EUR 70,00  plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Bremžu kluču T798.00.00 piegādes konkurss”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015. gada 24.novembrim plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “Bremžu kluču T798.00.00 piegāde”, neatvērt līdz 2015. gada 24.novembrim  plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Informācija pa tālr. (+371) 67234926, (+371)28231950.

E-pasta adrese: valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2015.gada 24.Novembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss