Latest news

Izvēlne

Konkurss „Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde”

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2015.gada 22. septembrī plkst.11.00. notiks konkurss „Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde”, iepirkšanas daudzums  350 500 litri, piegādes laiks 2015. gada oktobris – 2016. gada aprīlis, samaksas nosacījumi 20 dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas;

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa 70,00 EUR plus PVN, likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78 RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Konkursa „Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde”  dalības maksa EUR 70.00 plus PVN”

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015. gada 22. septembrim plkst.11.00. SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „ Konkursa „Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde” iepirkuma komisijai”. Neatvērt līdz 2015. gada 22. septembrim, plkst. 11.00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu pēc apmaksas var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214. kabinetā vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.
Kontaktpersona – Degvielas daļas vadītājs Normunds Rezevskis, tālr. 67234510,  29532731, e-pasts:  normunds.rezevskis@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2015.gada 22.Septembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss