Latest news

Izvēlne

Konkurss "Vagonu remonta centra mehāniskās apstrādes iecirkņa ēkas celtniecība divās kārtās"

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, reģ. Nr.40003788351 paziņo, ka 2015.gada 14.jūlijā plkst.11.00 notiks konkurss par Vagonu remonta centra mehāniskās apstrādes iecirkņa ēkas celtniecību divās kārtās.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 70,00 EUR, plus PVN 21% uz AS “DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: konkursam „Vagonu remonta centra mehāniskās apstrādes iecirkņa ēkas celtniecība divās kārtās”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015. gada 14.jūlija  plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Vagonu remonta centra mehāniskās apstrādes iecirkņa ēkas celtniecība divās kārtās”. Neatvērt  līdz  2015. gada 14.jūlija plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.
Papildus informācija: Objekta apskate tiek organizēta 2015. gada 25.jūnijā plkst. 11.00, adrese: Vagonu remonta centrs,  Varšavas iela 49, Daugavpils. Pretendentiem objekta apskate ir obligāta. Tālrunis 65487669, mob. 25932659, e-pasta adrese: jevgenijs.strogonovs@ldz.lv.

Uzziņas par konkursa organizatoriskajiem jautājumiem  pa tālruņiem  67233641, 67233232,  e-pasta adrese – inta.pudule@ldz.lv; egita.sergejeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2015.gada 14.Jūlijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss