Latest news

Izvēlne

Konkurss „Motoreļļas M14B2 piegāde”

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2015.gada 30.jūnijā plkst.10.30. notiks  konkurss „Motoreļļas M14B2 piegāde”.

Piegādes termiņš – 2015.gada jūlijs - 2015.gada oktobris, iepirkšanas daudzums – 600 tonnas, samaksas nosacījumi – 30 kalendāro dienas pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa  70.00 EUR plus PVN, likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Konkursa „Motoreļļas M14B2 piegāde” dalības maksa 70.00 EUR plus PVN”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.
Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015. gada 30. jūnijam plkst. 10.20, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “Motoreļļas M14B2 piegāde”, neatvērt līdz 2015. gada 30.jūnijam  plkst. 10.30”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu pēc apmaksas var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214. kabinetā vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.
Informācija pa tālr. 67234510, 29532731, e-pasts:  normunds.rezevskis@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2015.gada 30.Jūnijs plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss