Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra par modernizācijas komplektu piegādi 2M62U sērijas lokomotīvēm.

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, reģ. Nr.40003788351 paziņo, ka 2014.gada 01.jūlijā plkst.11.00 notiks sarunu procedūra par modernizācijas komplektu piegādi 2M62U sērijas lokomotīvēm.
Sarunu procedūras dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 70,00 EUR, plus PVN 21% uz AS “DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: sarunu procedūrai „Modernizācijas komplektu piegāde 2M62U sērijas lokomotīvēm”.

Piedāvājumi sarunu procedūrai iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 01.jūlija plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Sarunu procedūrai „Modernizācijas komplektu piegāde 2M62U sērijas lokomotīvēm”. Neatvērt līdz 2014. gada 01.jūlija plkst.11.00”.
Sarunu procedūras Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.
Informācija pa tālr. 67234544, 67233641, e-pasts – inta.pudule@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 1.Jūlijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss