Latest news

Izvēlne

Konkurss „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu un bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2015.gada 28.maijā plkst.10:30 notiks konkurss „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu un bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Konkursa „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu un bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015. gada 28. maijam plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu un bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2015. gada 28.maijam, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2015.gada 28.Maijs plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss