Latest news

Izvēlne

Konkurss "Par vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu, agregātu un elektroaparātu piegādi"

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2015.gada 19.martā plkst.10.00 notiks konkurss par vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu, agregātu un elektroaparātu piegādi (specifikācija pielikumā).
Konkursa  dokumentu  saņemšanai  pretendentiem  jāpārskaita  dalības  maksa  – 70,00 EUR plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB  Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu, agregātu un elektroaparātu piegādes konkurss”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015. gada 19. martam plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu, agregātu un elektroaparātu piegāde”, neatvērt līdz 2015. gada 19.martam  plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Informācija pa tālr. (+371) 67234926, (+371)28231950, e-pasta adrese: valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2015.gada 19.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss