Latest news

Izvēlne

Konkurss "Par vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšanu"

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2015.gada 10.martā plkst.10.00 notiks konkurss par vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšanu (specifikācija pielikumā).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 70,00 EUR plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB  Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšanas konkurss”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.
Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015. gada 10. martam plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā . 
Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšana”, neatvērt līdz 2015. gada 10.martam plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.
Informācija pa tālr. (+371) 67234926, (+371)28231950, e-pasta adrese: valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2015.gada 10.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss