Latest news

Izvēlne

Konkurss „Dīzeļdegvielas piegāde”

Iepirkšanas daudzums - 32000 tonnas, dīzeļdegviela atbilstoša standartam LVS EN 590:2014, piegādes termiņš 2015.gada aprīlis – 2015. gada oktobris, samaksas nosacījumi – 30 kalendāro dienu laikā  pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa 70,00 EUR plus PVN, likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Konkursa „Dīzeļdegvielas piegāde” dalības maksa  70.00 EUR plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015.gada 17.martam plkst.11.00. SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „Dīzeļdegvielas  piegāde” iepirkuma komisijai”. Neatvērt līdz 2015.gada 17.martam  , plkst. 11.00” Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, e-pasts un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt pēc apmaksas SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214. kabinetā vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.

Kontaktpersona – Degvielas daļas vadītājs Normunds Rezevskis, tālr. 67234510,  29532731, e-pasts :  normunds.rezevskis@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2015.gada 17.Marts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss