Latest news

Izvēlne

Konkurss “2TE10 un 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde”

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2015.gada 03.martā plkst.10.00 notiks konkurss par 2TE10 un 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegādi.

Konkursa  dokumentu  saņemšanai  pretendentiem  jāpārskaita  dalības  maksa  – 70,00 EUR plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB  Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “2TE10 un 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegādes konkurss”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015. gada 03. martam plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI.  Konkursam “2TE10 un 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2015. gada 03.martam  plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.
 
Informācija pa tālr. (+371) 67234926, (+371)28231950, e-pasts: valentina.burminova@ldz.lv”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2015.gada 3.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss