Latest news

Izvēlne

Konkurss „Motoreļļas M14Г2ЦС piegāde”

Iepirkšanas daudzums - 120 tonnas, piegādes termiņš līdz 2015.gada 25.martam, samaksas nosacījumi – 30 kalendāro dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa 70,00 EUR plus PVN, likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Konkursa „Motoreļļas M14Г2ЦС piegāde” dalības maksa  70.00 EUR plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015.gada 24.februārim plkst.11.00. SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „Konkursa „Motoreļļas M14Г2ЦС piegāde” iepirkuma komisijai”. Neatvērt līdz 2015.gada 24.februārim , plkst. 11.00” Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, e-pasts un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt pēc apmaksas SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214. kabinetā vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.

Kontaktpersona – Degvielas daļas vadītājs Normunds Rezevskis, tālr. 67234510,  29532731, e-pasts :  normunds.rezevskis@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2015.gada 24.Februāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss