Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Par inženiertehnisko būvju remontu 2015.gadā”

SIA “LDZ infrastruktūra” izsludina atklātu konkursu „Par inženiertehnisko būvju remontu 2015.gadā” (turpmāk - Konkurss).

Iepirkuma priekšmets ir tehnisko projektu izstrāde un inženiertehnisko būvju remonta darbi, t.sk.:

Daļa Nr.

Objekta nosaukums

1.

Akmens caurtekas km 421+980.2 ar ailu 1.05m atjaunošana

2.

Dzelzsbetona tilta km 401+598.2 pārbūve

3.

Dzelzsbetona caurtekas km 96+102 pārbūve

4.

Dzelzsbetona tilta km 204+838.7 atjaunošana

5.

Arkveida šķērsgriezuma akmens/ķieģeļu caurtekas km 406+673.0 ar ailu 1.20 m atjaunošana

6.

Dzelzsbetona tilta km 202+916 atjaunošana

7.

Akmens caurtekas 422+976.0 ar ailu 1.26m atjaunošana

8.

Ovāla šķērsgriezuma dzelzsbetona caurtekas km 407+700.1 ar ailu 0.95m atjaunošana

9.

Metāla pārvada km 0+573 atjaunošana

10.

Dzelzsbetona caurtekas km 420+376.6 ar ailu 2.0m atjaunošana

11.

Ķieģeļu – akmens caurtekas km 417+867.7 ar ailu 4.50m  atjaunošana

12.

Apaļa šķērsgriezuma dzelzsbetona caurtekas km 410+445.9 ar ailu 1.0m atjaunošana

13.

Apaļa šķērsgriezuma dzelzsbetona caurtekas km 409+712.3 ar ailu 1.0m atjaunošana

14.

Apaļa šķērsgriezuma dzelzsbetona caurtekas km 409+158.6 ar ailu 1.0m atjaunošana

15.

Dzelzsbetona tilta km 213+238.7 atjaunošana

 

Konkursa nolikuma saņemšana:

piegādātājs ar konkursa dokumentiem var iepazīties un tos saņemt SIA „LDZ infrastruktūra”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu daļā, 5.stāvā, 509.c.kabinetā.

Konkursa nolikumu piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījums, norādot piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa un faksa numuru, nosūtāms uz e-pasta adresi: sergejs.pilscikovs@ldz.lv.

Konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumi Konkursam iesniedzami līdz 2015.gada 9.februārim, plkst. 11.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 5. stāvā, 501c.kabinetā (SIA „LDZ infrastruktūra” Iepirkumu daļā).

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumi Konkursam tiks atvērti 2015.gada 9.februārī plkst. 11.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 5.stāvā, 509.kabinetā (SIA “LDZ infrastruktūra” Iepirkumu daļā).

Papildus informācija:

līguma izpildes termiņš: konkursa priekšmeta 2.-6.,9. un 15.daļā norādītājiem objektiem – līdz 2015.gada 1.augustam, konkursa priekšmeta 1., 7., 8., 10., 11., 12.-14.daļā norādītājiem objektiem – līdz 2015.gada 31.augustam.

Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Piedāvājumu var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1(viens) % apmērā no kopējās piedāvātas līgumcenas.

Līguma nodrošinājuma summa noteikta 5 (pieci) % apmērā no kopējas līgumcenas (EUR, bez PVN) bankas garantijas veidā.

Kontaktpersonas:

1) organizatoriskos jautājumos: SIA „LDZ infrastruktūra” Iepirkumu daļas vadītājs  Sergejs Piļščikovs, tālruņa numurs: +37167233419, faksa numurs: +37167234731, e-pasta adrese: sergejs.pilscikovs@ldz.lv;

2) tehniskos jautājumos: SIA „LDZ Infrastruktūra” galvenais inženieris Vladimirs Kovaļovs tālr.+37165487474, e-pasta adrese: vladimirs.kovalovs1@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2015.gada 9.Februāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Infrastruktūra

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30