Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu bukšu mezglu rezerves daļu piegāde

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 22.decembrī plkst.10:30 notiks konkurss „Kravas vagonu bukšu mezglu rezerves daļu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Konkursa „Kravas vagonu bukšu mezglu rezerves daļu piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 22.decembrim plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Kravas vagonu bukšu mezglu rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2014. gada 22.decembrim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

 

Tehniskās prasības

Nr. p.k.

Rezerves daļas nosaukums

Rasējuma Nr.

Daudzums

(gab.)

1

Bukses korpuss ar labirintu

100.10.020-0

900

2

Vāks

100.10.003-0

400

3

Vāks

100.10.002-0

500

4

Gredzens

100.10.007-0

1 000

5

Gredzens

35063 - N

25 000

6

Starplika

35061 - N

25 000

7

Plāksne

100.10.004-0

12 000

8

Šķīvjveida paplāksne

RU1Š ČU2450074

700

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2014.gada 22.Decembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss