Latest news

Izvēlne

EĻĻU UN SMĒRVIELU PIEGĀDE

    SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014. gada 16.decembrī plkst.11:30 notiks  konkurss „EĻĻU UN SMĒRVIELU PIEGĀDE”.

    Piegādes termiņš līdz 2015.gada 31.janvārim, samaksas nosacījumi – 20 kalendāro dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

    Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa EUR 70,00 plus PVN, likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Atklātā konkursa „Eļļu un smērvielu piegāde”  dalības maksa EUR 70.00 plus PVN”.

     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 16.decembrim plkst.11.30. SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „Atklātā konkursa „EĻĻU UN SMĒRVIELU PIEGĀDE” iepirkuma komisijai”. Neatvērt līdz 2014. gada 16.decembrim plkst.11.30.” Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

    Konkursa nolikumu pēc apmaksas var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214. kabinetā vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.

    Kontaktpersona – Degvielas daļas vadītājs Normunds Rezevskis, tālr. 67234510,  29532731, e-pasts :  normunds.rezevskis@ldz.lv

Nr.p.k.

Preces nosaukums

Standarts, tehniskie noteikumi

Daudzums,

(+/-10%)

Mērvienība

1.

Dzelzceļa smērviela LZ CNII

 ГOCT 19791-74

15 000

Kg

2.

Asu eļļa-V

ГОСТ 610-72  (ar izm. 1,2)

10 500

Kg

3.

Asu eļļa-Z

ГОСТ 610-72  (ar izm. 1,2)

8 500

Kg

4.

Kompresoru eļļa KS-19 ( КС-19п )

ТУ 38.401-58-243-99 (ar izm.1-6)

4 200

Kg

5.

Turbīnu eļļa TP-22C

ТУ 38.101821-2013

1000

Kg

6.

Industriālā eļļa И-40A

ГОСТ 20799-88 (ar izm.1-5 )

1700

L

7.

Hidrauliska eļļa HV46

DIN 51524/3

1200

L

8.

Smērviela Buksols

ТУ 0254-107-01124328-01

4000

Kg

9.

Aviācijas eļļa MS-20

ГOCT 21743-76

600

Kg

10.

Smērviela Plasma-T5

ТУ 0254-006.17432726-07

500

Kg

11.

Industriālā eļļa INSp-40

ТУ 0253-007-00151911-93

180

Kg

12.

Smērviela Grafīta УССА

ГОСТ 3333-80

200

Kg

13.

ROTOROIL FSF4

Oriģināls

220

L

14.

Smērviela Mobil Curve Grease 213

Oriģināls

160

Kg

15.

Smērviela ŽT-79L

ТУ-0254-002-01055954-01

70

Kg

16.

Instrumentu eļļa MBП

ГОСТ 1805-76

50

Kg

17.

Eļļa M10G2

ГОСТ 8581-78

60

L

18.

Smērviela PGK-1

ТУ3185-003-01055954-02

80

Kg

19.

Ziedu tauku Solidols

ГОСТ 1033-79

50

Kg

20.

Ziedu tauku Solidols

ГОСТ 3333-80

50

Kg

21.

DEO SAE 15-40 ( Witractor)

Oriģināls

4 000

L

22.

DEO SAE 15-40 ( Witractor)

Oriģināls vai analogs-                       pussintētiska eļļa, atbilstošā Caterpillar ECF-3 kategorijai

4 000

L

            

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 16.Decembris plkst. 11.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss