Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Par lokomotīvju brigāžu izvietošanu Jelgavā atpūtas režīma nodrošināšanai”

Pasūtītājs - SIA „LDZ CARGO” Reģ.Nr. 40003788421, Rīgā, Dzirnavu iela 147 k-1, LV-1050 organizē atklātu konkursu „Par lokomotīvju brigāžu izvietošanu Jelgavā atpūtas režīma nodrošināšanai”.

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt Rīga, Dzirnavu iela 147 k-1, 11.kab, iepriekš sazinoties ar konkursa komisijas sekretāru pa tālr.6723 3439, mob. 2823 1008, uzrādot maksas dokumentu par pārskaitījumu EUR 150,00 (+PVN saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu) uz norēķinu kontu LV49NDEA0000082999854, Nordea Bank AB Latvijas filiāle, ar atzīmi "Konkursam par lokomotīvju brigāžu izvietošanu Jelgavā atpūtas režīma nodrošināšanai", saņēmējs SIA „LDZ CARGO” reģistrācijas Nr.40003788421.

Maksa par konkursa nolikumu atgriezta netiek.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 03.novembrī, plkst.10:00, Rīgā, Dzirnavu ielā 147 k-1, 3. stāvā, 12.kab, sēžu zālē.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2014.gada 03.novembrim, plkst.09:30, Rīgā, Dzirnavu ielā 147 k-1, 1.stāvs, 1.kabinetā.

Uzziņas pa tālruņiem: 6723 3439 (konkursa organizācijas jautājumi); 6723 4502 (konkursa tehniskie jautājumi).”

 

Papildus informācija:

„Konkursā ir tiesīgi piedalīties Konkursa dalībnieki, kuri ir iesnieguši konkursa nolikumam atbilstoši sagatavotu piedāvājumu. Piedāvājuma derīguma termiņš nevar būt mazāks par 75 (septiņdesmit piecām) dienām no tā atvēršanas dienas. Konkursa priekšmets nav dalāms: pakalpojums paredzēts kā kompleksa pakalpojums, kas ietver Pasūtītāja darbinieku (līdz 30 cilvēkiem vienlaicīgi) izvietošanu atpūtai aprīkotās atsevišķās telpās, darbinieku reģistrāciju, modināšanu, regulāru gultas veļas maiņu un palīgtelpu iedalīšanu (ēdamistaba, koplietošanas sadzīves istaba, smēķēšanai un drēbju žāvēšanai paredzētas telpas vai vietas). Pakalpojumu ir jānodrošina vietā, kas atrodas ne tālāk kā 2 km rādiusā vai 10 minūšu braucienā no Lokomotīvju depo, Prohorova ielā 30, Jelgavā.

 Konkursa dalībniekam ar piedāvājumu konkursam ir jāiesniedz Pasūtītājam  piedāvājuma nodrošinājumu EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti EUR) apmērā bankas garantijas veidā, kuru ir jānoformē atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām.”

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2014.gada 3.Novembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo