Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Vilces elektrodzinēju ED118A U2 remontu veikšana (ar izolācijas klases paaugstināšanu „H”)”

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 04.novembrī  plkst.10.00 (pēc vietējā laika) notiks sarunu procedūra ar publikāciju par 12 (divpadsmit) vilces elektrodzinēju ED118A U2 remontu veikšanu (ar izolācijas klases paaugstināšanu „H”)”. Paredzamais pakalpojuma izpildes termiņš: 2014.gada IV ceturksnis.

 Sarunu procedūras dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas  maksa  – 70,00 EUR plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB  Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Saruna procedūra ar publikāciju „Vilces elektrodzinēju ED118A U2 remontu veikšana (ar izolācijas klases paaugstināšanu „H”), dokumentu sagatavošanas maksa 70,00 EUR plus PVN”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi sarunu procedūrai iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 04. novembrim plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, Latvija, LV-1050, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā. 

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Sarunu procedūrai „Vilces elektrodzinēju ED118A U2 remontu veikšana (ar izolācijas klases paaugstināšanu „H”)”, neatvērt līdz 2014.gada 04.novembrim  plkst. 10.00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Sarunu procedūras Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā . 

Informācija pa tālr. 67234926, 28231950.

e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 4.Novembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss