Latest news

Izvēlne

Konkurss par dīzeļdegvielas (arktiskās klases) piegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 02.oktobrī plkst.11.00. notiks konkurss par dīzeļdegvielas (arktiskās klases) piegādi, atbilstoši standartam LVS EN 590:2014, iepirkšanas daudzums līdz 31400 tonnām, piegādes laiks 2014.gada novembris - 2015.gada marts, samaksas nosacījumi 30 dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa 70,00 EUR plus PVN, likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78 RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Konkursa "Dīzeļdegvielas piegāde”  dalības maksa EUR 70.00 plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 02. oktobrim plkst.11.00. SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „Konkursa „DĪZEĻDEGVIELAS PIEGĀDE” iepirkuma komisijai”. Neatvērt līdz 2014. gada 02. oktobrim, plkst. 11.00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu pēc apmaksas var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214. kabinetā vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.

Kontaktpersona – Degvielas daļas vadītājs Normunds Rezevskis, tālr. 67234510,  29532731, e-pasts :  normunds.rezevskis@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 2.Oktobris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss