Latest news

Izvēlne

Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde un Akmeņogļu piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 16. septembrī:

  • plkst.11.00. notiks konkurss „Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde”, iepirkšanas daudzums  392 000 litri, piegādes laiks   2014. gada oktobris – 2015. gada aprīlis, samaksas nosacījumi 20 dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas;
  • plkst.11.15. notiks konkurss „Akmeņogļu piegāde”, DKO markas,  iepirkšanas daudzums  420 tonnas, piegādes laiks līdz 2014.gada 20.oktobrim, samaksas nosacījumi 20 dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa 70,00 EUR plus PVN, likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78 RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Konkursa „Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde”  dalības maksa EUR 70.00 plus PVN” vai „Konkursa „Akmeņogļu piegāde”  dalības maksa EUR 70.00 plus PVN”. 

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs attiecīgi līdz 2014. gada 16. septembrim plkst.11.00. („Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde”) un plkst 11.15. („Akmeņogļu piegāde” )  SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā, atbilstoši konkursa nolikumus. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu pēc apmaksas var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214. kabinetā vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.

Kontaktpersona – Degvielas daļas vadītājs Normunds Rezevskis, tālr. 67234510,  29532731, e-pasts:  normunds.rezevskis@ldz.lv

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 16.Septembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss