Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss "Eļļu un smērvielu piegāde”

    SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014. gada 28.augustā plkst.11:00 notiks atklātais konkurss „Eļļu un smērvielu piegāde”.

     Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa EUR 70,00 plus PVN, likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Atklātā konkursa „Eļļu un smērvielu piegāde”  dalības maksa EUR 70.00 plus PVN”.

     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 28. augustam plkst.11.00. SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „Atklātā konkursa „EĻĻU UN SMĒRVIELU PIEGĀDE” iepirkuma komisijai”. Neatvērt līdz 28. augustam 2014.gada, plkst. 11.00” Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

    Konkursa nolikumu var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214. kabinetā vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.

    Kontaktpersona – Degvielas daļas vadītājs Normunds Rezevskis, tālr. 67234510,  29532731, e-pasts :  normunds.rezevskis@ldz.lv

          

Nr.p.k.

Preces nosaukums

Standarts, tehniskie noteikumi

Daudzums,

(+/-10%)

Mērvienība

1.

Motoreļļas M14Г2ЦС *

ГOCT 12 337-84 (ar izmaiņām 1-6)

120 000

kg

2.

Kompresoru eļļa KS-19 ( КС-19п )

ТУ 38.401-58-243-99 (ar izm.1-6)

3 000

kg

3.

Dzelzceļa smērviela LZ CNII

 ГOCT 19791-74

10 000

kg

4.

Smērviela Buksols

ТУ 0254-107-01124328-01

2 000

kg

5.

Transmisijas eļļa SUPER-T3

ТУ 38.301-19-62-2001

 400

kg

6.

Smērviela CIATIM-201

 ГOCT 6267-74

200

kg

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 28.Augusts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss