Latest news

Izvēlne

Iznomāšanai tiek piedāvāts nekustamais īpašums: nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 196,60 m² Lokomotīvju remonta centra dienesta sadzīves korpusa ēkā

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka iznomāšanai tiek piedāvāts nekustamais īpašums: nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 196,60 m² Lokomotīvju remonta centra dienesta sadzīves korpusa ēkā ar  kadastra apzīmējumu 0500 009 1101 002, pēc adreses: 2.Preču iela 30, Daugavpilī, LV-5401.

Lietošanas mērķis - palīgēkas.

Paredzamais līguma darbības termiņš no 01.08.2014. līdz 31.07.2019.

Ar nekustamā īpašuma iznomāšanas nosacījumiem var iepazīties SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Personāla un juridiskās direkcijas Juridiskā daļā Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 220 kabinetā, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.

Ar iznomājamo nekustamo īpašumu var iepazīties norādītajā adresē līdz 29.07.2014. plkst.17.00, sazinoties ar Lokomotīvju remonta centra galveno inženiera vietnieku Mihailu Savrasovu, tālr. 65488417, mob. tālr. 29531708.

Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Personāla un juridisko lietu direkcijas Juridiskajā daļā Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 220 kabinetā  līdz 30.07.2014. plkst.15.00.

Tālrunis uzziņām 65487935, 65488417.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2014.gada 30.Jūlijs plkst. 15.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss