Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu 18-100 (vai ekvivalenta) modeļa ratiņu jaunu siju piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 21.augustā plkst.10:30 notiks sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu 18-100 (vai ekvivalenta) modeļa ratiņu jaunu siju piegāde”.

Sarunu procedūras dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 (septiņdesmit euro, 00 centi) plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Sarunu procedūras ar publikāciju „Kravas vagonu 18-100 (vai ekvivalenta) modeļa ratiņu jaunu siju piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 21.augustam plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu 18-100 (vai ekvivalenta) modeļa ratiņu jaunu siju piegāde”, neatvērt līdz 2014. gada 21.augustam, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

 

 

Tehniskās prasības

 

Nr. p.k.

Rezerves daļas nosaukums

Rasējuma Nr.

Daudzums, (gab.)

1

Virsatsperu sija

7020.00.001

400

2

Sānsija

7020.00.002-0

800

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 21.Augusts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss