Latest news

Izvēlne

Konkurss par 2TE10, 2M62 un ČME-3 dīzeļlokomotīvju elektroaparātu, kontrolmērītāju aparatūru un to detaļu piegādi

 “SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 20. maijā plkst.10.00 notiks konkurss par 2TE10, 2M62 un ČME-3 dīzeļlokomotīvju elektroaparātu, kontrolmērītāju aparatūru un to detaļu piegādi.
     Konkursa  dokumentu  saņemšanai  pretendentiem  jāpārskaita  dalības  maksa  – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB  Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “2TE10, 2M62 un ČME-3 dīzeļlokomotīvju elektroaparātu, kontrolmērītāju aparatūru un to detaļu piegādes konkurss”.
     Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.
     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 20. maijam plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā .  
     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI.  Konkursam “2TE10, 2M62 un ČME-3 dīzeļlokomotīvju elektroaparātu, kontrolmērītāju aparatūru un to detaļu piegāde”, neatvērt  līdz  2014. gada 20. maijam  plkst. 10.00”.
     Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā .  
     Informācija pa tālr. 67233232, 67234926, 28231950, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv,
valentina.burminova@ldz.lv ”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 20.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss